P2000 vanaf 1 januari definitief

woensdag 29 oktober 2008

Vanaf 1 januari 2009 wordt het meldsysteem P2000 landelijk ingevoerd. Dat was de uitkomst van het overleg dat NVJ recentelijk voerde met de voorzitter van de raad van Hoofdcommissarissen van Politie. Daarbij is de toezegging gedaan dat per 1 juli het systeem in alle 26 regio’s moet draaien.

Voorafgaand aan de definitieve invoering draaide vorig jaar al de pilot P2000 in de regio Rijnmond. De presentatie van de pilot bleek een succes voor de NVJ en een aantal tevreden journalisten. Het systeem zal vanaf 1 januari gefaseerd worden ingevoerd omdat nog niet alle regio’s zijn ingericht op deze persalarmering. Er wordt een half jaar uitgetrokken voordat P2000 daadwerkelijk functioneert. Voor 1 januari 2009 ontvangt de NVJ een overzicht van de planning zodanig dat de NVJ steeds in haar achterban de ervaringen van journalisten kan peilen in de regio’s waar het systeem in gang is gezet. Voor 1 juli, als alle regio’s op het P2000-systeem zitten, is er een eindevaluatie met NVJ en de voorzitter van Hoofdcommissarissen om mogelijke verbeterpunten aan te kunnen brengen.