Past overheidssteun bij onafhankelijke journalistiek?

woensdag 1 maart 2017

Past overheidssteun bij onafhankelijke journalistiek? Via een korte enquête wil de NVJ van haar leden weten hoe zij denken over stimulansen die de functie van de journalistiek duurzaam kunnen versterken. Na de verkiezingen zal de uitslag van deze enquête worden meegenomen in een brief aan de formateur.

Een goede onafhankelijke nieuwsvoorziening is geen vanzelfsprekend gegeven. De journalistieke functie komt steeds verder onder druk te staan. De ontwikkeling manifesteert zich bovendien extra in de regionale en lokale journalistieke markt. Dan gaat het om een halvering van regionale en lokale redacties, lagere budgetten en freelancetarieven en overheidskortingen op de regionale omroepen.

Naast de bestaande steun voor de publieke omroep is er, gelet op de ontwikkelingen in de media, een toenemende roep om ondersteuning van de onafhankelijke journalistiek om een goed functionerende mediasector te waarborgen. Het spreekt daarbij voor zich dat de onafhankelijkheid van de media bij alle vormen van overheidssteun gewaarborgd moet zijn.

In de enquête wordt een viertal publieke maatregelen om de onafhankelijke journalistiek te ondersteunen voorgesteld:

Mediafonds voor lokale en regionale journalistiek

Dit zou een fonds moeten zijn dat onafhankelijke journalistiek en innovatie stimuleert door een bijdrage te bieden aan redactionele budgetten van lokale en regionale media.

Versterking rol publieke omroep

Het versterken van de rol van de publieke omroep (met inbegrip van lokale en regionale omroep) waarbij alle beschikbare platformen (naast televisie en radio nadrukkelijk ook digitale media) worden benut en de inhoud zo open mogelijk beschikbaar komt voor het publiek en commerciële partijen.

Verlaging van de BTW

Het toepassen van een BTW 0-tarief voor digitale en printmedia-producten, zodat het publiek wordt gestimuleerd om journalistieke artikelen of abonnementen aan te schaffen.

Verplichte fee van digitale distributiepartijen aan contentmakers

Maatregelen die ervoor zorgen dat opbrengsten in het digitale domein eerlijker worden verdeeld. Denk hierbij aan een verplichte fee, die de online grootverdieners, zoals Apple, Facebook en Google aan de makers zouden moeten bijdragen op basis van advertentie-opbrengsten bij content.

Ledenenquête 

NVJ-leden ontvangen een e-mail met een uitnodiging om deel te nemen aan deze korte enquête. Geen e-mail ontvangen? Check dan je spambox.

  • Of ga hier naar de enquête