Pensioenmanifest en filmen met smartphone

maandag 28 mei 2018

Aansluitend op de Algemene Ledenvergadering van de Sectie Plus wil ik graag ingaan op twee tijdens de vergadering besproken kwesties. Dat zijn de pensioenen en de workshop filmen met de smartphone.

Pensioenen

Cees Grimbergen heeft voor Omroep MAX een informatieve serie gemaakt over pensioenen onder de titel: Zwarte Zwanen. Aansluitend op deze zevendelige serie is er een Pensioenmanifest opgesteld. Ondertekend door inmiddels al ruim 52.000 steunbetuigers zal dit manifest worden overhandigd aan vakbonden, de pensioenindustrie, toezichthouders, parlement en regering. Ondertekenen kan nog steeds. Dit zijn de 5 punten.

Pensioenmanifest

Pensioengeld is collectief geld. Daarom moet voor beloningen in de pensioenindustrie dezelfde norm gelden als bij de overheid, de woningcorporaties en de zorg geldt. In de pensioenwereld dus geen salarissen boven de Balkenendenorm (WNT) van 187.000 euro.

Over het beheer van 1336 miljard euro aan pensioengeld van miljoenen Nederlanders moet maximale openheid bestaan. Schimmige deals met Wall Street wekken wantrouwen. Geheimzinnige constructies met vermogensbeleggers moeten openbaar. Fouten van pensioenfondsen mogen niet in de doofpot.

Geen belangenverstrengeling en dubbele petten meer. Pensioenfondsdirecteuren en bestuurders, beleggers, ambtenaren, hoogleraren, advocaten, de top van De Nederlandsche Bank en toezichthouders spelen elkaar nu regelmatig baantjes toe. Dat is niet meer van deze tijd.

Pensioenregelingen zijn nodeloos ingewikkeld en vaak onuitvoerbaar. In interne stukken geven de pensioenfondsen dat toe. Stop die complexiteit. Nederlanders moeten begrijpen hoe hun pensioenuitkering in elkaar zit. Het gaat om geld van ons allemaal.

Pensioenfondsen maken soms op dubieuze manieren hoog rendement. Dat moet anders. Geen investeringen in bijvoorbeeld belastingontwijking, wapens, tabak, fossiele energie, slechte kerncentrales en de kap van tropisch regenwoud. Ook geen beleggingen in private equity-ondernemingen die Nederland en de Nederlandse werkgelegenheid schade toebrengen.

Ondertekenen van het Pensioenmanifest kan hier

Filmen met de smartphone

Tijdens de workshop Filmen met de Smartphone noemde Peter Brinkman een aantal hardware producten zoals een extra microfoon en statief. Hier enkele links:

Voor andere pakketten kijk bij cameranu.nl op vlogkit. Er zijn natuurlijk ook andere bedrijven dan Cameranu die deze producten verkopen. 

Softwaretips

En voor Apple toestellen naast iMovie Lumafusion het tot nu toe meest uitgebreide montageprogramma voor de smartphone. 

Een groot overzicht van apps en hardware vind je hier

Op YouTube vind je tal van tutorials voor het filmen en monteren.

TIP: Vergeet niet de lens te poetsen en je batterij opgeladen te houden!