Persbedrijf met website geen tussenpersoon

donderdag 18 september 2014

Het Europese Hof van Justitie heeft in antwoord op prejudiciële vragen duidelijkheid verschaft over de reikwijdte van de aansprakelijkheidsbeperkingen van tussenpersonen zoals vastgelegd in artikelen 12 t/m 14 van de E-commerce Richtlijn (geïmplementeerd in artikel 6:196c BW). 

Deze beperkingen zijn niet van toepassing op een persbedrijf, dat beschikt over een internetsite waarop de elektronische versie van een krant wordt gepubliceerd en waarbij dit persbedrijf wordt vergoed door inkomsten die het haalt uit de door op die website gepubliceerde reclame, ongeacht of de toegang tot deze website betalend dan wel gratis is. Het persbedrijf weet namelijk welke informatie is gepubliceerd, heeft daarover controle en is dus aansprakelijk. 

Bron: Boek9