Persfotograaf ten onrechte opgepakt op A12

woensdag 27 februari 2013

De Utrechtse camerajournalist Koert Walraven die op 1 juni 2012 bij een ongeluk op de A12 werd gearresteerd (lees: Persfotograaf opgepakt op de A12) omdat hij het bevel om de rijbaan te verlaten negeerde, heeft met succes de handelswijze van de politie aangevochten en een gesprek over het gebruik van de politieperskaart tot stand gebracht. In de procedure werd hij bijgestaan door de advocaten van de NVJ.

De Commissie voor politieklachten van de regio Utrecht oordeelde in haar advies van 4 januari jl. dat de persfotograaf ten onrechte werd weggestuurd tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden. De Commissie acht het niet van professionaliteit getuigen dat de betreffende agent vrijwel direct heeft gevorderd dat de persfotograaf moest vertrekken. De agent had met de fotograaf in gesprek moeten gaan.

De arrestatie baarde opzien door de gewelddadigheid ervan, zie deze video op 112tv.nl
Naar het oordeel van de Commissie is er jegens de persfotograaf buitensporig geweld toegepast tijdens zijn aanhouding, bestond er onvoldoende aanleiding om hem handboeien aan te leggen en de persfotograaf bij de keel te grijpen. Van vluchtgevaar of gevaarlijk gedrag van de persfotograaf was immers geen sprake. Het geweldgebruik van de politie wordt daarom buitenproportioneel geacht.
De politie Utrecht heeft conform het oordeel van de Commissie de klachten van de persfotograaf gegrond verklaard en hem verontschuldigingen aangeboden. In een aparte procedure zal de vergoeding van de schade worden behandeld. Op aandringen van de fotograaf en de NVJ heeft de Commissie de politie Utrecht aanbevolen om in gesprek te gaan met de Stichting Landelijke Politieperskaart over de regels die van toepassing zijn op het gebruik van die kaart.