Personeelsbijeenkomst L1 met NVJ over vervolgstappen

maandag 8 maart 2021

De NVJ organiseert vanavond samen met de andere vakbonden wederom een (online) personeelsbijeenkomst bij L1. Afgelopen week mislukte het overleg tussen de raad van commissarissen (rvc) van L1 en de vakbonden. De rvc wil directeur Peter Elbers niet laten vallen en heeft plannen om naar de Ondernemingskamer te stappen. Vanavond overleggen de vakbonden met hun leden over de vervolgstappen, zoals het aanstellen van een interim-manager.

foto: Jean-Pierre Geusens, ANP/Hollandse Hoogte

De bonden en de raad van commissarissen hebben afgelopen tijd meerdere keren met elkaar gesproken en moeten concluderen dat overeenstemming niet mogelijk is. Omroepsecretaris Wais Shirbaz is teleurgesteld met deze uitkomst: ‘We zijn natuurlijk niet blij met de conclusie van de rvc. De stap naar de Ondernemingskamer kost veel tijd, veel geld en veel negatieve publiciteit voor L1. Dus in vele opzichten schadelijk voor L1. Om deze redenen was een serieuze poging om in overleg met ons en het personeel op zoek te gaan naar een duurzame oplossing voor de bestaande situatie een logische keuze geweest. De komende dagen gaan we met ons achterban in gesprek over de mogelijke vervolgstappen.'

De rvc schrijft in een verklaring aan het personeel dat zij er belang aan hecht als een onafhankelijke partij zorgvuldig onderzoek doet naar de ontstane situatie. De rvc meent dat de Ondernemingskamer hiertoe de beste waarborgen biedt. Daarnaast willen zij de Ondernemingskamer vragen om per direct, op interim-basis, een tweede bestuurder te benoemen. Dit alles is erop gericht rust in de organisatie te brengen en directe problemen op te kunnen lossen. 

Omroepsecretaris Wais Shirbaz wil vanavond eerst verder met zijn achterban overleggen, voordat hij reageert op het eventueel aanstellen van een interim-manager en de suggestie om samen met de rvc naar de Ondernemingskamer te gaan.