PersVeilig start enquête over bedreigingen en agressie tegen journalisten

donderdag 22 april 2021

PersVeilig start een enquête naar bedreigingen van Nederlandse journalisten. Het laatste onderzoek naar bedreigingen van journalisten dateert van vier jaar geleden: ‘Een dreigend klimaat’. Afgaande op recente signalen staan journalisten nog steeds onder druk, en misschien nog meer dan enkele jaren geleden. De enquête is verspreid onder journalisten en hoofdredacties.

Een kerkganger in Krimpen aan den IJssel gaat op de vuist met een journalist die kritische vragen stelde aan een kerkganger. Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

PersVeilig

Het laatste onderzoek naar bedreigingen van journalisten was in 2017: ‘Een dreigend klimaat’ van prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer en M.W.A. Odekerken, MSc en MA. Mede naar aanleiding hiervan is het initiatief PersVeilig gestart. Politie en OM volgen agressie en geweld tegen journalisten snel op, met een hoger strafuitgangspunt dat is vastgelegd in de richtlijnen. Ook is een collectieve norm geformuleerd voor agressieve en intimiderende gedragingen die tot melding of aangifte zouden moeten leiden. Hiervoor is een meldpunt in het leven geroepen op de website PersVeilig.nl.

Vervolgonderzoek

Inmiddels is het vier jaar later. Afgaande op recente signalen staan journalisten nog steeds onder druk, en wellicht nog meer dan enkele jaren geleden. Het vervolgonderzoek is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de mate waarin journalisten te maken krijgen met agressie en bedreiging en wat de impact hiervan is. Hoe ervaren journalisten het huidige werkklimaat?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau I&O Research. De enquête neemt niet meer dan 10 minuten tijd in beslag en is anoniem. De resultaten worden bekendgemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVJ op zaterdag 5 juni 2021. Prof. Alex Brenninkmeijer zal dan kort ingaan op de uitkomsten van het onderzoek.