Persverklaring NVJ over voorgenomen overname RTL door DPG: grote zorgen over machtspositie en verdere mediaconcentratie

vrijdag 15 december 2023

De voorgenomen overname door DPG van RTL Nederland heeft de NVJ op een zeer onplezierige wijze verrast. Vrijdagochtend maakte DPG Media bekend dat het mediabedrijf RTL Nederland wil overnemen. De twee bedrijven hebben daarover overeenstemming bereikt. Met de overname is een bedrag gemoeid van 1,1 miljard euro, zo meldt RTL Nieuws zelf.

Foto: ANP/ Levin de Boer

De voorgenomen overname door DPG van RTL Nederland heeft ons op zeer onplezierige wijze verrast. Al jaren uiten wij onze zorgen over het hoog geconcentreerde medialandschap en deze overname zou leiden tot nog verdere mediaconcentratie. 

Grote impact op journalistiek niveau

Het heeft onvermijdelijk grote impact op journalistiek niveau, omdat de nieuwstitels van RTL en DPG nu al een zeer groot gedeelte van het Nederlandse publiek bereiken. Het vergroot de machtspositie van een nu al dominante speler in het Nederlandse journalistieke medialandschap en heeft zowel op redactioneel niveau, voor onze leden, als voor het publiek grote gevolgen.

In gesprek met de leden

Daarom zullen wij nu eerst met onze leden in gesprek gaan over de mogelijke verdere consequenties van dit voornemen en daarna uiteraard aan de betrokken bedrijven opheldering vragen over de voorwaarden en garanties. Wij staan op dit moment uiterst kritisch tegen deze verdere mediaconcentratie, omdat deze het overeind houden van een pluriform medialandschap nog moeilijker maakt.

Wij zullen zeker ook in contact treden met de ACM en het Commissariaat voor de Media die deze overname zal moeten gaan beoordelen. Het maakt de onderhandelingspositie van freelancers en toeleverende mediabedrijven nog kwetsbaarder. 

Helaas is de journalistiek inhoudelijke toets iets dat tot op heden ontbreekt in de beoordeling vanuit de ACM. Het is dus hoog tijd dat ook de politiek hier kritisch naar kijkt. In dat verband  benadrukken het belang van de aanstaande wetgeving op Europees niveau, de European Media Freedom Act, die juist als het gaat om dit soort overnames scherpe randvoorwaarden wil stellen.