Persvrijheidsfonds steunt hoger beroep cameraverbod en inbeslagname opnames

dinsdag 19 juli 2016

Het Persvrijheidsfonds en de NVJ steunen het beroep van camera- en fotojournalisten Van Dun & Meesters. In 2014 werd hun apparatuur in beslag genomen, nadat zij opnamen hadden gemaakt van een politiedoorzoeking op een woonwagenterrein in Zaltbommel. Het ontbreken van een onafhankelijke rechterlijke toetsing bij het opleggen van het filmverbod en de daaropvolgende inbeslagname zijn beperkingen van de vrije nieuwsgaring, aldus de NVJ. De eisers worden bijgestaan door mr. Mira Herens van NVJ Advocaten & Juristen. 

Openbare weg

Van Dun en Meesters, beiden professioneel freelance camera- en fotojournalist in de regio Brabant, maakten in 2014 video-opnamen van een politiedoorzoeking op een woonwagenterrein in Zaltbommel. De rechter-commissaris die ter plekke was, heeft de opnameapparatuur inclusief gegevensdragers in beslag laten nemen omdat zij niet zouden hebben voldaan aan een ordemaatregel. De ordemaatregel hield in er geen video-opnamen gemaakt mochten worden van de werkzaamheden, de mensen en de voertuigen. Omdat zij op de openbare weg stonden, hebben Van Dun & Meesters geen gehoor gegeven aan deze maatregel en zijn door gegaan met filmen, waarna hun gegevensdragers in beslag zijn genomen. Van Dun en Meesters hebben vervolgens een klaagschrift  ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant en kort daarop zijn de gegevensdragers geretourneerd.  

In beroep

Vanwege het ontbreken van een onafhankelijke rechterlijke toetsing bij het opleggen van het filmverbod en de daaropvolgende inbeslagname, hebben Van Dun & Meesters de zaak voorgelegd aan de kantonrechter en naast een schadevergoeding ook een verklaring voor recht gevorderd. De vorderingen zijn afgewezen en Van Dun en Meesters zijn in beroep gegaan. Het filmverbod en de inbeslagname zijn opgelegd door een rechter-commissaris die ter plekke bij de doorzoeking was betrokken. Dat is een unieke situatie omdat doorgaans alleen een officier van justitie daarbij aanwezig is. Dat een rechter hier de doorzoeking leidt en tegelijkertijd een inperking van de vrije nieuwsgaring oplegt en daarover oordeelt, roept de vraag op of die rechter wel onafhankelijk is.

Principiële zaak

Het Persvrijheidsfonds en de NVJ steunen deze principiële zaak die van belang is voor de hele beroepsgroep omdat het ontbreken van een onafhankelijke rechterlijke toetsing bij het opleggen van het filmverbod en de daaropvolgende inbeslagname beperkingen zijn van de vrije nieuwsgaring. De eisers worden bijgestaan door mr. Mira Herens van NVJ Advocaten & Juristen