Pitch niet auteursrechtelijk beschermd

donderdag 30 augustus 2012

De Rechtbank Amsterdam oordeelde kortgeleden dat het pitchen van een reclameconcept en -strategie moet worden gekwalificeerd als het doen van een aanbod. Doordat het betreffende aanbod vervolgens niet werd aanvaard, is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Vaststaat dat de inhoud van de pitch niet wordt beschermd door de regels betreffende de bescherming van intellectueel eigendom. Gebruikmaking van dergelijke niet-beschermde inhoud is dan in beginsel niet onrechtmatig.