Plaatsen van link geen openbaarmaking maar wel onrechtmatig

donderdag 28 november 2013

Playboy heeft een fotoreportage laten maken van Britt Dekker. Nog voordat deze foto’s in Playboy verschenen heeft GeenStijl op haar website een hyperlink geplaatst naar een illegaal bestand met de foto’s van Dekker. Zowel de rechtbank Amsterdam (12 september 2012) als in hoger beroep het gerechtshof (19 november 2013) zijn tot de conclusie gekomen dat dit niet mocht.

Anders dan de rechtbank heeft het hof echter niet aangenomen dat GeenStijl door deze link de foto’s zelf openbaar heeft gemaakt. Het plaatsen van de hyperlink wordt daarom niet beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Wel is het hof van oordeel dat GeenStijl onrechtmatig tegenover Playboy en Britt Dekker heeft gehandeld. GeenStijl is veroordeeld tot vergoeding van de schade die Playboy en Dekker hebben geleden. De omvang van de schade zal in een andere procedure worden vastgesteld.

Uitspraak: uitspraken.rechtspraak.nl