Plasterk-regeling niet langer gekoppeld aan CAO-instroomregeling

dinsdag 12 januari 2010

De Stimuleringsregeling OCW, waarbij zestig jonge journalisten tijdelijk kunnen worden aangesteld, is niet langer gekoppeld aan de stimuleringsregeling uit de Dagblad-CAO. De voorwaarde dat de zogenoemde Plasterk-gelden alleen worden verleend indien dagbladbedrijven ook deelnemen aan de CAO-stimuleringsregeling, komt daarmee te vervallen.

De Stimuleringsregeling OCW maakt het mogelijk dat jonge journalisten in 2010 en 2011 ervaring kunnen opdoen bij dagbladen, opinieweekbladen en indirect ook voor nieuwsbladen. De NVJ zal op de pagina’s van de secties Dagblad, Opinietijdschriften en Vers in de Pers binnenkort een rubriek Veel gestelde vragen over de Plasterk-regeling openen.