PlatformMakers roept minister op om Wet auteurscontractenrecht tot leven te brengen

woensdag 4 juli 2018

Afgelopen vrijdag 29 juni verscheen de tussenstand-brief van minister Dekker over de Wet auteurscontractenrecht. PlatformMakers, waarin ook NVJ en NVF zijn vertegenwoordigd, noemt de brief beleidsarm. Ook concludeert PlatformMakers dat de wet geen effect heeft gesorteerd. De NVJ en PlatformMakers verzoeken de overheid om aansluiting bij de geschillencommissie Auteurscontractenrecht op te nemen in de subsidievoorwaarden van de publieke omroep en van overige met overheidsgeld gefinancierde instellingen.

PlatformMakers noemt in haar reactie de brief grotendeels beleidsarm. De brief is een inventarisatie van de in de bijlagen meegezonden rapportages van marktpartijen. Het geschetste beeld is evengoed eenduidig: de nieuwe wetgeving sorteert tot op heden nauwelijks effect, en zou daarom nu reeds aanleiding moeten geven tot beleidsmaatregelen van de overheid.

Geschillencommissie Auteurscontractenrecht

De minister spoort opnieuw producenten, omroepen en andere exploitanten aan zich aan te sluiten bij de geschillencommissie Auteurscontractenrecht. PlatformMakers doet een oproep aan de Kamer en overheid om aansluiting bij de geschillencommissie Auteurscontractenrecht op te nemen in de subsidievoorwaarden van de publieke omroep en van overige met overheidsgeld gefinancierde instellingen. Het is volgens PlatformMakers niet langer uit te leggen dat organisaties die grotendeels bestaan dankzij bijdragen vanuit publieke middelen, zich blijven onttrekken aan de wet en de beleidslijnen van de overheid.

Klachten niet in behandeling genomen

De minister roept in zijn brief ook makers op (meer) klachten in te dienen bij de geschillencommissie. Volgens PlatformMakers durven veel makers echter hun recht niet te halen uit angst om geen vervolgopdrachten meer te krijgen. Degenen die dit wel deden kregen, op één uitzondering na, nul op rekest. Recent werden opnieuw twee klachten niet in behandeling genomen omdat de economisch machtigere marktpartij (in dit geval: een groot mediabedrijf) weigert zich bij de geschillencommissie aan te sluiten.

PlatformMakers hoopt spoedig een gesprek met de fractie te kunnen voeren over de positie van makers in de creatieve sector en roepen de minister op om de noodzakelijke maatregelen te treffen om de wet tot leven te brengen en niet te wachten tot de evaluatie van de wet over twee jaar.