Plus+-bijeenkomst over de ontwikkelingen in het vak

donderdag 3 december 2015

De najaarsbijeenkomst van de Sectie Plus+, die op 27 november werd gehouden, valt het best te omschrijven als ‘intiem’. De locatie werkte mee aan de  ongedwongen sfeer. Onder de noemer ‘NVJ in de Kijker’ is de gelegenheid aangegrepen om de betekenis van de NVJ als service instituut te onderstrepen.

Na een welkomstwoord van Plus+-voorzitter Aad van Cortenberghe verwees algemeen secretaris Thomas Bruning naar het snel veranderende veld waarin de NVJ haar leden wil ondersteunen. Daarom was het programma vooral toegesneden op de hedendaagse (veelal digitale) ontwikkelingen binnen het journalistieke metier en de praktische kwesties waar in het bijzonder freelancers (veel van ons zijn immers zzp-er) tegenaan lopen.

Trends en ontwikkelingen

Dolf Rogmans, hoofdredacteur Villamedia, schetste trends en ontwikkelingen op de bladenmarkt en journalist Nick Kivits maakte met groot enthousiasme de aanwezigen deelgenoot van voetangels en klemmen van digitale data research, versleuteling en fact checking op het internet. Bekijk hier zijn presentaties Bronnen op Twitter verifiëren (pdf) en Beeld verifiëren met Google (pdf).

Betaalbare cursussen

Yvonne Dankfort, volgend jaar full time verantwoordelijk voor de NVJ Academy, onderstreepte dat er vanuit de NVJ alles aan gedaan wordt de digitale jungle in (zeer betaalbare) cursussen ‘in huis’, inzichtelijk te maken, ook voor leden uit het pre-digitale tijdperk (voor ons dus!).

Opvolger VAR

Petra Oudhoff, NVJ juriste, legde de arbeidsrechtelijke veranderingen uit, die de transformatie van de VAR-verklaring in een nieuw, persoonlijk contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (bij iedere arbeidsrelatie opnieuw!) teweeg zal brengen. Wij zzp-ers mogen, zo begreep ik, in ieder geval rekenen op meer rompslomp en minder duidelijkheid dan voorheen. Zaak dus om scherp te blijven.

Twitterjournalisten

Dat het nieuwe medialandschap ook (en misschien wel juist) kansen biedt voor out-of-the-box denkende zelfstandigen, lichtte secretaris Rosa García Lopez toe aan de hand van onvermoede niches: twee Twitterjournalisten die zich in korte tijd van duizenden volgers hebben weten te voorzien en een interessante deskundigenstatus wisten op te bouwen. Chris Klomp als rechtbank-Twitteraar en  Pierre Spaninks, die dankzij zijn zelfstandigen-verslaglegging zowel in de geschreven pers als via Twitter, inmiddels veel gevraagd wordt voor lezingen en regelmatig als expert bij radio en tv aanschuift. Rosa volgt dergelijke ontwikkelingen al langere tijd en deelde met ons de randvoorwaarden voor een digitale succesformule die zij inmiddels duidelijk in kaart heeft gebracht.

Zo werd de najaarsbijeenkomst van 27 november niet alleen een gezellig samenzijn, maar ook een inspirerende middag die ons op allerlei gebied aan het denken zette. Het enthousiasme van de aanwezigen was groot. Het voornemen van het NVJ Plus+bestuur is dan ook om dit soort nuttige uitwisseling vaker met het sociale te combineren. En dat hopelijk voor een steeds grotere groep bezoekers uit de Sectie Plus+.