Plus+ en de Belgische reanimatie van Nederlandse Kranten

maandag 23 maart 2009

De sectie Plus+ houdt op woensdag 15 april in Antwerpen een bijeenkomst met directeur-uitgever Jaak Smeets van De Persgroep over: ‘Belgische reanimatie van Nederlandse kranten?’ Op deze dag vindt ook de jaarvergadering van de sectie plaats. ’s Middags wordt een bezoek gebracht aan museum Plantin Moretus.

AGENDA JAARVERGADERING

11.00 uur: Het huishoudelijk deel van de jaarvergadering. Aan de orde: verslag ledenvergadering 12 november, jaarverslag, stand van zaken pensioenen en coaching.
12.00 uur: Directeur-uitgever Jaak Smeets van De Persgroep over de overnames van Nederlandse kranten en de gevolgen daarvan voor de redacties.
13.00 uur: lunch.
15.00 uur: Bezoek met rondleiding aan museum Plantin-Moretus. Hier zijn niet alleen zeer oude zetmachines te bewonderen, maar ook prachtige resultaten van drukkunst. Dit museum ligt op loopafstand van de Grote Markt.


2008 IN VOGELVLUCHT

De sectie Plus+ streeft niet alleen naar belangenbehartiging van oudere journalisten, maar wil ook een ontmoetingspunt zijn voor deze leden. De formule voor de ledenvergaderingen blijkt goed aan te slaan: zowel bij Het Financieële Dagblad als bij de Leeuwarder Courant was er een geanimeerde belangstelling. In de tweede ledenvergadering was er een discussie tussen Hans Roodenburg en Bianca Roothaert over het thema: oudere journalisten achter de geraniums?
In 2008 kwam de coaching van jonge journalisten op gang. Met name in het kader van Masterclass van De Journalist. Uit de coaching blijkt dat de goede wil wel aanwezig is, maar dat het vinden van een aantrekkelijk onderwerp niet meevalt. Ook blijkt de taalvaardigheid soms beperkt. Overigens is er buiten Masterclass nog weinig van coaching gebruik gemaakt.
De pensioenfondsen raakten in zwaar weer na de kredietcrisis en de koersval op de beurzen. De meeste pensioenfondsen hadden onvoldoende dekkingsgraad, waardoor van indexatie per 1 januari 2009 geen sprake was.
Het bestuur vergaderde drie keer op het NVJ-secretariaat in Amsterdam. Het bestond uit de volgende personen: Dick Oosterbaan, voorzitter, Albert Hoogkamer, secretaris, John van Miltenburg, vice-voorzitter, Tom Posch en Dick van der Veen.
NVJ-secretaris Marc Visch en Ingrid Willemsen stonden de sectie met raad en daad bij.

In de sectie Plus+ van de NVJ zitten journalisten van 57.5 jaar en ouder die voor minder dan 50 procent als journalist actief zijn, mensen die vervroegd zijn uitgetreden, (pre)pensioen genieten of volledig in de WAO zitten.
Zij kunnen tegen een gereduceerd tarief het volledige lidmaatschap genieten.


Locatie: Internationaal Perscentrum Vlaanderen, Grote Markt 40, Antwerpen
Datum en aanvang: woensdag 15 april, 11.00 uur.
S.v.p. tijdig aanmelden bij Ingrid Willemsen, secretariaat NVJ Amsterdam.
Tel. 020 – 67 66 771. E-mail: plus@nvj.nl. Graag vermelden als men n i e t deelneemt aan excursie museum Plantin-Moretus.