Politie start pilot voor betere persalarmering

maandag 25 augustus 2014

De Nationale Politie start met een pilot waarbij het persalarm een verplichte actie binnen de vastgestelde incidenten wordt. Dit wordt nu nog handmatig gedaan. Om de werking hiervan te toetsen voert de politie een pilot uit binnen twee eenheden. In december van dit jaar volgt een evaluatie van deze technische toepassing gecombineerd met de geanalyseerde klachten die bij de eenheden binnenkomen. Dit blijkt uit het overleg dat de werkgroep politie/pers van de NVJ vorige week had met de Nationale Politie.

De Nationale Politie telt nu nog 15 tot 20 meldkamers in Nederland met allemaal een eigen systeem. Volgens Niels Nijman, coördinator woordvoering Nationale Politie, wordt op zijn vroegst in 2016 het nieuwe systeem voor alle meldkamers in gebruik genomen, waarbij automatisch alarmeren van de pers een van de eisen is aan het nieuwe systeem. Om op korte termijn de pers tegemoet te komen, wordt nu een pilot ingevoerd. Als de nieuwe werkwijze door beide partijen als een verbetering wordt ervaren, wordt deze landelijk ingevoerd.

Tijdens het overleg werd ook afgesproken dat deze week een lijst van contactpersonen bij alle eenheden wordt verspreid onder alle politieperskaarthouders. Hierdoor kan er direct feedback worden gegeven over gemiste incidenten per regio en kan de contactpersoon direct actie ondernemen om de meldprocedure bij de meldkamers te verbeteren. De contactpersonen bij de politie-eenheden koppelen de uitkomst van de klachten terug.

Vanaf woensdag 27 augustus is er een nieuw emailadres beschikbaar waar alle klachten cc kunnen worden gemeld, zodat ook de NVJ/LPP de meldingen centraal kan monitoren. Dit mailadres is: persalarm@politieperskaart.nl.

Incident Schilderswijk

Tijdens recente incidenten in de Haagse Schilderswijk werden journalisten tijdens hun werk beperkt in hun werkzaamheden. De politie heeft bij de IS-demonstratie aan de pers laten weten dat zij achter de linie van de ME veilig hun werk konden doen. Enkele journalisten hebben het gevaar opgezocht door voor de linie gaan lopen. Dat is de eigen verantwoordelijkheid van de journalist, aldus de Nationale Politie. Beide partijen erkennen dat een goede herkenbaarheid belangrijk is, maar dat juist in gevoelige situaties, zoals bij spanningen in een wijk en rellen, de journalist low profile moet kunnen opereren. Daar waar nodig moet hij zich kunnen identificeren als journalist. De rellenkaart werkt daarvoor uitstekend, maar een hesje is geen goed idee. De NVJ heeft maandag 25 augustus een gesprek met Burgemeester van Aartsen en het OM/ Politie Haaglanden over dit onderwerp.

Twitterfoto’s agenten

Regelmatig duiken foto’s van twitterende agenten op in landelijke en regionale media. Volgens Niels Nijman is het niet toegestaan voor media om deze foto’s zonder toestemming over te nemen. De politie realiseert zich terdege dat dit soort foto’s een ongewenste vorm van concurrentie veroorzaken met freelance fotojournalisten en spreken agenten er ook op aan om niet het werk van professionele fotografen te ondermijnen.

Thomas Bruning (NVJ) constateert echter dat de politie het gebruik door media niet aanpakt en ook agenten zelden hierop aanspreekt. Afgesproken wordt dat ook dit soort gedrag door LPP-houders rechtstreeks aan de mediadesks gemeld wordt en dat hier ook actie op dient te worden ondernomen.

Niels Nijman vindt dat ook mediabedrijven hierop aangesproken zouden moeten worden. De politie zou hier zelf werk van moeten maken. De NVJ is immers geen auteursrechthebbende op de twitterfoto’s, de politie wel.