Nieuws

Als je journalistieke producten maakt, moet je onafhankelijk, duidelijk en controleerbaar zijn

Er wordt wat bijgeklust door journalisten. Veel journalisten vinden het leuk om te doen, maar het is vooral ook hard nodig vanwege de lage tarieven in de journalistiek. Tast dit de journalistieke onafhankelijkheid aan en zou een transparant register de oplossing kunnen zijn? ‘Ik zou er alles ingooien, waarom niet?, aldus journalist Frénk van der Linden tijdens het Grote Schnabbeldebat van de NVJ op 13 juni. Lees meer over Als je journalistieke producten maakt, moet je onafhankelijk, duidelijk en controleerbaar zijn

14 juni 2015

Vereniging in transitie

De NVJ is een vereniging in transitie, binnen sectoren waarin de ontwikkeling zo snel gaat dat die nauwelijks bij te benen is en met een zo diverse doelgroep dat de belangen daarbinnen soms zelfs tegengesteld zijn aan elkaar. ‘Dat ontslaat ons echter niet van de plicht om naar de veranderende vraag van de leden te luisteren.’ Aldus voorzitter Marjan Enzlin in haar jaarrede tijdens de eerste Algemene Leden Vergadering van de NVJ. Lees meer over Vereniging in transitie

14 juni 2015

Geslaagde eerste Algemene Ledenvergadering

De NVJ kijkt terug op een geslaagde eerste Algemene Ledenvergadering op 13 juni 2015. Tijdens de jaarvergadering zijn alle geagendeerde voorstellen en besluiten goedgekeurd, zoals het voorstel tot contributieaanpassing en nieuwe lidmaatschapsvormen, de benoeming van Jan Keulen tot nieuw bestuurslid en de benoeming van Geert-Jan Majoor tot technisch voorzitter van de ALV. Voor het voorstel met betrekking tot een statutenwijziging was niet het vereiste quorum van 100 leden aanwezig. De NVJ organiseert daarom op 1 juli een extra algemene ledenvergadering waarin het besluit tot deze statutenwijziging kan worden genomen. Lees meer over Geslaagde eerste Algemene Ledenvergadering

13 juni 2015

Zorgen om afschaffing dwangsombepaling bij Wob-verzoeken

Met zorg hebben de NVJ en NDP Nieuwsmedia kennis genomen van de voorgenomen wetswijziging inzake het buiten werking stellen van de Wet Dwangsom en beroep bij Wob-verzoeken. Zoals bij de consultatie in augustus 2014 naar voren gebracht, doen journalisten geen beroep op de Wob voor geldelijk gewin, schrijven beide organisaties in een gezamenlijke brief aan de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken. In dat opzicht is de wet ook nooit door deze beroepsgroep toegepast. Lees meer over Zorgen om afschaffing dwangsombepaling bij Wob-verzoeken

10 juni 2015

Pictoright organiseert bijeenkomst procedures bij digitalisering archieven

Auteursrechtenorganisatie Pictoright organiseert op 17 juni een bijeenkomst over digitaliseringsprojecten door onder andere nationale en regionale archieven. De middag is een vervolg op de bijeenkomst vorig jaar augustus. Inmiddels zijn nieuwe ontwikkelingen waarover Pictoright  met fotografen van gedachten wil wisselen. Lees meer over Pictoright organiseert bijeenkomst procedures bij digitalisering archieven

10 juni 2015
Resultaat 191 - 200  (van 401)

Pagina's