Politieperskaart over naar NVJ

donderdag 14 maart 2013

Na 33 jaar is de Stichting Landelijke Politieperskaart (LPP) na maandenlange voorbereiding vandaag opgeheven. Alle activiteiten worden overgenomen door de NVJ, die de administratie en uitgifte van kaarten in beheer neemt. De politieperskaart zou bij de NVJ beter op zijn plek zijn en continuïteit van de dienstverlening in de toekomst beter waarborgen. De wijziging heeft geen gevolgen voor de huidige rond 3500 kaarthouders. De voorwaarden om een politieperskaart te verkrijgen blijven ongewijzigd. Een NVJ-lidmaatschap is evenmin een vereiste, zoals dat ook onder de oude situatie niet nodig was.

De overname gebeurt met instemming van alle partijen die begin jaren tachtig bij de oprichting van de LPP betrokken waren, zoals onder meer het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren en de departementen van Justitie en Binnenlandse Zaken.

Meer informatie en aanvragen »