Politieperskaart: slechts kwart van klachten wordt door politie in behandeling genomen

maandag 10 september 2018

Ruim 60 procent van de politieperskaarthouders wordt vaker dan eens per jaar buiten het lint gehouden. Dit gebeurt bij 70 procent van hen tussen de één tot tien keer per jaar. Hierdoor kunnen zij hun werk als (foto)journalist niet uitoefenen. Het overige deel (30%) overkomt weigering van toegang achter het lint zelfs nog vaker. Dit blijkt uit een enquête van NVJ/NVF die onlangs werd gehouden onder alle politieperskaarthouders.

Bijna  een kwart van de respondenten dient een formele klacht in bij de politie. Van die klachten wordt bijna een kwart in behandeling genomen.

Hinder

De respondenten geven aan gehinderd te worden in hun werk door politie en hulpdiensten. De onbekendheid van de Politieperskaart bij agenten op straat en bij hulpdiensten is hier volgens hen debet aan. Daarnaast geven de politieperskaarthouders  aan dat de politie en hulpdiensten hen niet alarmeren en steeds vaker zelf foto’s maken en verspreiden van calamiteiten. Respondenten laten weten dat politieagenten soms onwillig zijn om politieperskaarthouders hun werk te laten doen.

Werkgroep Landelijke Politie Perskaart (LPP)

Om te zorgen dat agenten en hulpdiensten de Politieperskaart beter herkennen heeft de NVJ/NVF een flyer ontwikkeld die op alle Politieacademies wordt verspreid.  Daarnaast hebben twee fotojournalisten, beiden lid van de werkgroep LPP,  samen met de politie een instructiefilmpje gemaakt waarin de rechten en plichten van (foto)journalisten  staan. Deze instructiefilm staat op het intranet van de Nationale Politie.

Ook publiceert de werkgroep LPP per kwartaal het aantal meldingen die bij de NVJ/NVF zijn binnengekomen met betrekking tot het persalarm. Deze gegevens, aantal meldingen per regio, worden met de politie gedeeld. Het doel  van de werkgroep is om automatisch pageren in te voeren en om foto’s van politie en hulpdiensten te watermerken.

Lees ook: