Positie freelancer: stappen in de goede richting

zondag 24 juni 2018

Meer dan 200 freelancers kwamen af op het allereerste Freelancersfestival op 23 juni in Het Huis in Utrecht. Rosa García López, secretaris van NVJ Zelfstandigen en NVF, opende het festival met een opsteker voor de freelancers. Het langdurige lobbyproces om hun positie te verbeteren begint voorzichtig zijn vruchten af begint te werpen.

Foto: Sebastiaan ter Burg, CC BY 2.0  

Er komt een Fair Practice Code bij de publieke omroep en bij overheidsaanbestedingen voor fotografen. Dat betekent dat er gezamenlijke afspraken kunnen worden gemaakt over tarieven.

Het ministerie van SZW publiceert aan het einde van de zomer een rapport over de mogelijkheid om collectief te onderhandelen in de creatieve sector. Naar aanleiding van de motie Ellemeet/Asscher ter verbetering van de onderhandelingspositie van onder andere fotojournalisten zal de focus komen te liggen op de journalistiek. Het ministerie gaat kijken hoe er collectieve afspraken gemaakt kunnen worden zonder dat het Mededingsrecht de afspraken in de weg staat.

Festivalpagina