Position Paper NVJ/NVF: Goede conclusies Commissie Boot

donderdag 8 december 2016

De NVJ en NVF sluiten zich aan bij de conclusies en aanbevelingen van de ‘Commissie Boot’ in het kader van de Wet DBA’. Dit staat in de Position Paper van NVJ/NVF. Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert donderdag de Tweede Kamer over de wet DBA en de bijbehorende modelovereenkomsten. De Kamer wil weten hoe de staatssecretaris de problemen gaat oplossen. 

De criteria van de Commissie Boot zorgen ervoor dat enkele kernproblemen op de arbeidsmarkt worden aangepakt. Deze kernproblemen zijn: schijnzelfstandigheid, uitholling van de cao door oneerlijke concurrentie en een ongelijk speelveld waar opdrachtgevers de voorwaarden en tarieven van zelfstandigen dicteren. De NVJ en de NVF hopen dat het debat aanstaande donderdag 8 december in de Tweede Kamer zich beperkt tot de aanpak van de kernproblemen.

De NVJ en de NVF staan positief ten aanzien van de opschorting tot 1 januari 2018. Tegelijkertijd constateren zij dat de onzekerheid bij opdrachtgevers en zelfstandigen voortduurt. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven huiverig blijven om zzp’ers in te huren.

De NVJ en NVF zijn van mening dat er op korte termijn naar oplossingen moet worden gezocht die zekerheid bieden. Gedacht wordt aan oplossingen op korte en op langere termijn.

Korte termijn 

  • Respecteer de keuze van ondernemende zelfstandigen die ondernemer zijn en willen blijven en laat ze verklaren dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.
  • Formaliseer en controleer de keuze door inschrijving in de KvK en door het aantal opdrachtgevers (minimaal drie) te verifiëren.
  • Bepaal een normtarief dat is gekoppeld aan de journalistieke cao (indicatie tenminste 50% opslag op het bruto cao-loon). Zelfstandige (foto)journalisten moeten in hun tarief ondernemersrisico, bedrijfskosten en premies kunnen verdisconteren.
  • Morrel de eerste twee komende jaren - tot 1 januari 2019 - niet aan de fiscale tegemoetkomingen van zelfstandigen (zoals de zelfstandigenaftrek) en fiscale aftrekposten (zoals aftrek huur).
  • Zelfstandigen hebben nu behoefte aan rust en aan een integraal debat – met hen – over de toekomst van de arbeidsmarkt waar sprake is van een gelijk speelveld voor alle werkenden.

Lange termijn 

Op de langere termijn zien de NVJ en de NVF een andere oplossing namelijk verankering van afspraken voor alle werkenden - dus ook voor zelfstandigen - in de cao.