Praktisch advies aan Sanoma-freelancers

donderdag 20 juni 2013

De NVJ, Nederlandse Vereniging Fotojournalisten (NVF), Fotografen Federatie (FF) en Freelancers Associatie (FLA) adviseren freelancers bij de levering van hun stuk aan Sanoma een begeleidende tekst op te nemen. Met deze brief sluit de freelancer aan bij het interne protocol en het zogenoemde stoplicht-systeem van Sanoma.

De NVJ, NVF, Fotografen Federatie (FF) en Freelancers Associatie (FLA) adviseren de volgende begeleidende tekst op te nemen:

Geachte [naam]
Bijgaand treft u mijn afgesproken bijdrage voor [naam blad] aan. Ik wijs u er met nadruk op dat u uit de aanlevering van bijgaande bijdrage niet zonder meer mijn toestemming voor doorplaatsing mag afleiden. Indien u doorplaatsing overweegt, verzoek ik u voorafgaand met mij te overleggen. Ik beroep mij hierbij op het bij u bestaande protocol voor in- en externe doorplaatsing.
Met vriendelijke groet,
[naam]

Hiermee sluit de freelancer aan bij het interne protocol en het stoplicht-systeem van Sanoma. Content die door redacties ‘op groen’ gezet is, mag vrij worden doorgeplaatst binnen titels, ‘oranje’ content mag worden doorgeplaatst mits er aan bepaalde afspraken voldaan wordt en ‘rode’ artikelen en foto’s mogen wegens gevoeligheid of andere redenen niet worden doorgeplaatst.

Sanoma COO Henk Scheenstra lichtte het stoplicht-system toe tijdens een bijeenkomst met beroepsorganisaties en freelancers op woensdag 19 juni. De beroepsorganisaties en freelancers kwamen met Sanoma overeen dat zij input konden leveren voor het externe-protocol (bij doorverkoop aan derde partijen). Binnen dit protocol hebben freelancers de mogelijkheid om vooraf afspraken te maken over welke artikelen wel en niet worden doorgeplaatst.
Met dit praktisch advies geven de beroepsorganisaties gehoor aan de oproep van freelancers via Facebook en Twitter. Freelancers willen blijven leveren aan Sanoma zonder hun zeggenschap over hun auteursrecht weg te geven.