Prijs van het Vrije Woord

maandag 9 oktober 2017

Op 25 oktober wordt in Perscentrum Nieuwspoort de Prijs van het Vrije Woord uitgereikt aan een persoon, een groep of een organisatie die zich heeft onderscheiden door zijn of haar activiteiten op het terrein van de mensenrechten, met inbegrip van het Vrije Woord in Nederland, Europa of op wereldniveau. Het programma start met een debat over de invloed van sociale media op het Vrije Woord.

De Prijs van het Vrije Woord draagt bij aan de ideële doelstelling van Nieuwspoort, het debatcentrum van het vrije woord. Ook in het elfde lustrumjaar staat Nieuwspoort stil bij het Vrije Woord in de meest brede zin van het woord. Het Vrije Woord is niet vanzelfsprekend en het Vrije Woord verdient het om regelmatig bij stil te staan, er aandacht voor te vragen en er in vrijheid over te discussiëren.

Het programma rondom de uitreiking van de Prijs van het Vrije Woord wordt gepresenteerd door Joost Vullings en ziet er globaal als volgt uit:

  • 15.30 uur        inloop
  • 16.00 uur        start programma met o.a. debat over: ‘Welke invloed heeft sociale media op het Vrije Woord. Deelnemers aan het debat zijn: Saskia Belleman, rechtbank- en juridisch verslaggever De Telegraaf, Esther Lammers, adjunct-hoofdredacteur dagblad Trouw, Rick Lawson, hoogleraar Europees Recht, Leiden
  • Aanlsluitend: uitreiking van de Prijs van het Vrije Woord
  • 17.15 uur        borrel
  • 18.30 uur        einde

Jury

De jury bestaat uit voorzitter Egbert Myjer, Jeroen Smit en Lilian Gonçalves. De Prijs bestaat uit een kunstzinnige verbeelding van het Vrije Woord ontworpen en uitgevoerd door de Haagse kunstenares Liesbeth Busman, een bedrag van € 5.000 en een oorkonde. Dit bedrag is vrij besteedbaar.

Eerdere uitreikingen

In 2007 werd de Prijs van het Vrije Woord voor het eerst uitgereikt aan mr. Max van der Stoel, minister van Staat en oud-minister van Buitenlandse Zaken voor zijn inspanningen voor vrede en veiligheid en zijn grote internationale staat van dienst op het gebied van mensenrechten. In 2012 werd de Prijs van het Vrije Woord postuum toegekend aan Hans Verploeg, groot voorvechter van de persvrijheid en medeoprichter van Free Voice en Press Now. Hij zette hij zich actief in voor vervolgde vakgenoten in landen waar er een ‘Prijs’ staat op het Vrije Woord.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden