Principe-akkoord CAO voor Nieuwsbladjournalisten

donderdag 10 januari 2008

1 januari 2007 tot en met 31 december 2009
Op 5 november 2007 hebben de onderhandelingsdelegaties van de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten na vijf onderhandelingsrondes een Principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor Nieuwsbladjournalisten.

1. Looptijd
Een looptijd van 36 maanden vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2009.

2. Salaris
De salarisschalen worden structureel verhoogd met:
2,6% per 1 april 2007
2,6% per 1 januari 2008
2,6% per 1 januari 2009

3. De minimum Pensioen-CAO voor Dagbladjournalisten
De minimum Pensioen-CAO voor Dagbladjournalisten met een looptijd van 60 maanden vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december 2009 is van toepassing op nieuwsbladjournalisten. Partijen hebben echter afgesproken dat het opbouwpercentage in twee gelijke stappen, te weten op 1 januari 2008 en 1 januari 2009, van 1,75% naar 1,875% wordt verhoogd.

4. Instroomproject
Aan journalisten die net hun journalistieke opleiding hebben afgerond wordt de mogelijkheid geboden kennis te maken met de nieuwsbladsector. Zij worden boven de sterkte ingezet. 3 à 4 journalisten kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. Werkgevers kunnen een deel van de loonkosten die zij maken gesubsidieerd krijgen uit het reeds bestaande Fonds Werkgelegenheid. In 2008 zal een evaluatie plaatsvinden van de werking van het instroomproject.

5. Duurzame inzetbaarheid
De NVJ en de NNP hebben besloten te inventariseren welke middelen nodig zijn om journalisten gezond en gemotiveerd tot hun pensioen te laten werken. Een paritaire commissie zal hiernaar onderzoek doen en daarbij zonodig externe adviseurs inschakelen. Middelen uit de vrijval van het Fonds Kinderopvang Nieuwsbladjournalisten kunnen worden ingezet. De kosten van extra leeftijdsdagen voor oudere journalisten worden gebruikt voor de uitwerking van te ontwikkelen plannen en de uitvoering ervan. Tot die tijd blijven de extra leeftijdsdagen voor oudere journalisten gehandhaafd.

6. Modernisering van de CAO
Een paritaire commissie zal de tekst van de CAO actualiseren en aanpassen aan wetswijzigingen en andere actuele ontwikkelingen.

7. Werkgeversbijdrage voor vakbondsactiviteiten
De bijdrage die de NNP aan de NVJ verstrekt in het kader van vakbondsactiviteiten wordt met 1,4% verhoogd.

————————————————————————————————————————————————————————
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot – Jan van der Hoeven NNP, telefoon 033 4481650 – Yvonne Dankfort, NVJ, telefoon 020 6766 771