Principe-akkoord sociaal plan AD NieuwsMedia en PCM

vrijdag 3 juli 2009

Donderdagavond is een principeakkoord bereikt over het Sociaal Plan AD NieuwsMedia en PCM. Daarnaast is een akkoord bereikt over aanvullende afspraken die alleen gelden voor AD NieuwsMedia. De vakorganisaties leggen dit akkoord, met de AD-afspraken, positief aan de leden voor.

De hoofdlijnen van het akkoord zijn al eerder in de vorm van pijlers aan de leden voorgelegd en kregen instemming.
Kort samengevat bevat het een vrijwillige vertrekregeling met de keuze voor een financiële vergoeding, met daarnaast de keuzemogelijkheid voor een ZZP-constructie, waarbij een deel van de vergoeding in de vorm van freelance werk wordt uitgekeerd. Inmiddels is er ook nog de mogelijkheid gekomen om te kiezen voor korter werken, waar een vergoeding tegenover staat.
In de gedwongen fase is er opnieuw de mogelijkheid te kiezen voor een vertrekpremie, maar is ook een uitgebreid bemiddelingstraject van werk naar werk. Ook hier is er de mogelijkheid een deel van een vertrekpremie in de vorm van freelancewerk te laten uitkeren.

Inmiddels heeft de NVJ met betrekking tot AD NieuwsMedia harde afspraken gemaakt over de uurtarieven die in de ZZP-regeling gaan gelden. Basis daarbij is de Tarievencalculator van de NVJ. Ook is de regeling aantrekkelijker geworden dan in de pijlers werd genoemd. Het was aanvankelijk de bedoeling dat er een vertrekpremie kwam met een factor 0.7 en vervolgens voor 0.3 aan werk. Dat wordt bij AD een hogere premie, namelijk 0.8 met 0.2 aan werk. Verder kunnen alle redacteuren die dit willen in principe van de regeling gebruik maken. De NVJ denkt dat met dit alles een belangrijke verbetering is geboekt.
Verder ligt er de harde garantie dat er gedurende de looptijd van het plan (tot en met 31 december 2010) bij AD NieuwsMedia geen nieuwe gedwongen ontslagen wegens reorganisatie zullen plaatsvinden.

Leden kunnen tot vrijdag 10 juli, 11.00 uur, stemmen over het principeakkoord. De NVJ en ook de andere vakorganisaties leggen het akkoord positief aan hun leden voor.

Op woensdag 8 juli houdt de NVJ een informatiebijeenkomst in Rotterdam, om 16.00 uur in de Accolade-zaal. Hierbij zal tevens een NVJ-jurist aanwezig zijn. Ook op andere momenten is de NVJ graag bereid nadere informatie te verstrekken. Bij gedetailleerde vragen is het handig direct met jurist Petra Oudhoff contact op te nemen. Tel. 020-6766771 of juridisch@nvj.nl.

Ga hier naar de tekst van het Principeakkoord Sociaal Plan PCM/AD NieuwsMedia.