Principeakkoord CAO RTL Nederland

vrijdag 6 november 2009

De vakorganisaties en RTL Nederland hebben donderdag een principeakkoord gesloten over een nieuwe tweejarige CAO. Dinsdag 10 november zal een gezamenlijke ledenvergadering worden gehouden in de vergaderruimte van de redactie van RTL Nieuws. De bijeenkomst begint om 14.30 uur.

‘Gedurende de looptijd van de CAO zal er geen grote afbraak van de arbeidsvoorwaarden plaatshebben’, aldus omroepsecretaris Marc Visch. ‘Maar er komt gedurende die periode ook niets bij; de nullijn dus. Alleen als het resultaat in 2010 beter is dan in 2009 zal eenmalig 1 procent worden uitgekeerd.’

Wel zullen ten aanzien van RTL Productions enkele veranderingen plaatsvinden. Daar zal voortaan gecontracteerd worden op basis van de Flexwet (maximaal 3 contracten in 3 jaar), zal de beëindigingvergoeding tijdelijke contracten niet meer van toepassing zijn en krijgen de medewerkers ten aanzien van het pensioen de keuze uit PNO 1 en PNO 2.

Voor wat betreft RTL Nieuws zal een verandering qua contracteren worden doorgevoerd. Voortaan zal 80 procent van de redactie na 1 jaar een vaste aanstelling krijgen (bij grote twijfel kan er nog een halfjaarcontract worden gegeven) en maximaal 20 procent kan maximaal 3 jaarcontracten in 3 jaar tijd kunnen krijgen.

Zodra de definitieve tekst van het protocol vaststaat zal het principeakkoord schriftelijk ter stemming worden aangeboden.