Principeakkoord cao SBS

donderdag 27 maart 2014

De directie van SBS Productions en de vakbonden NVJ en FNV KIEM hebben na drie korte onderhandelingsrondes een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. De nieuwe cao heeft een looptijd tot eind 2014 en kent een structurele loonsverhoging van 1,5% per 1 januari 2014. De NVJ legt het akkoord met een positief advies aan de leden voor.

Hoewel SBS de laatste maanden in de lift zit, was 2013 een moeizaam jaar. Een loonstijging van 1,5% lijkt in dat verband voor 2014 een verantwoorde loonstijging, aldus de NVJ. Bovendien sluit deze afspraak aan bij loonafspraken bij andere SBS-bedrijfsonderdelen.

SBS Productions en de NVJ en FNV KIEM hebben daarnaast een afspraak gemaakt over de doorstroom van werknemers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd. Bij een goede prestatie behoort een medewerker een vast contract te krijgen. Hiermee stappen cao-partijen af van gekunstelde doorstroompercentages.

Leden werkzaam bij SBS kunnen tot maandag 7 april hun stem uitbrengen.