Principeakkoord cao Veronica Uitgeverij

maandag 7 april 2014

Veronica Uitgeverij en de vakorganisaties, waaronder de NVJ, hebben een principeakkoord bereikt over de cao Veronica Uitgeverij.  De salarissen en salarisschalen worden met terugwerkende kracht per 1 juli 2013 met 0,5% verhoogd. De medewerkers die op 1 september 2013 in dienst waren, ontvangen een eenmalige uitkering van 0,75%.   

Er wordt nu pas een cao afgesloten omdat de onderhandelingspartijen hebben afgesproken om in de toekomst aansluiting te zoeken bij de te ontwikkelen raam-cao. Deze is van toepassing op alle werknemers werkzaam in een uitgeverijbedrijf. Voor de redacteuren wordt een apart hoofdstuk ontwikkeld, de journalistieke sectorbepalingen, waarin onder andere het redactiestatuut is opgenomen. Het onderzoek naar de raamcao en het formuleren van teksten kosten echter tijd. Omdat de raam-cao er nog niet is, hebben de partijen voor nu een verlenging afgesproken. Voor 2014 wordt eenzelfde traject gevolgd. De onderhandelingen over de volgende nieuwe Veronica cao gaan daarom al over een maand van start. Indien er in de tussentijd een raam-cao tot stand komt dan zal er een overgangsregeling worden afgesproken om de cao Veronica Uitgeverij onder te brengen bij de raam-cao.

Leden, werkzaam bij Veronica Uitgeverij, kunnen tot 11 april 12.00 uur hun stem uitbrengen.