Principeakkoord CAO Veronica Uitgeverij

dinsdag 2 juni 2009

De NVJ en Veronica Uitgeverij BV hebben 27 mei een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO Veronica Uitgeverij. Beide partijen hebben afgesproken dat de brutosalarissen per 1 januari 2009 structureel met 2 procent worden verhoogd. Per 1 juli 2009 vindt een eenmalige uitkering van 0,5 procent van het brutosalaris plaats.

Het principe akkoord op hoofdlijnen:

1. Looptijd:
De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 jaar, te weten van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009.

2. Salaris:
De bruto salarissen zullen met ingang van 1 januari 2009 structureel met 2% worden verhoogd. Per 1 juli 2009 zal er een eenmalige uitkering van 0,5% van het bruto salaris plaatsvinden.

3. Flexibilisering van Arbeid:
Gedurende de CAO-periode zal er een onderzoek worden gedaan naar de wensen en mogelijkheden van de flexibilisering van arbeid binnen Veronica Uitgeverij. Dit onderzoek zal 2 fasen kennen. In de eerste fase zal met de leidinggevenden van het bedrijf de wensen en mogelijkheden in kaart worden gebracht. In de 2 fase zullen de medewerkers in het onderzoek betrokken worden.
Doel is om de uitkomsten van het onderzoek mee te nemen in besprekingen voor de volgende CAO vanaf 1 januari 2010. De bonden zullen van het verloop van het onderzoek op de hoogte worden gehouden.

4. Internationale solidariteit:
Veronica zal de ingezette contacten met Reporters Sans Frontiers te Parijs voortzetten. Waar mogelijk en passend zal Veronica hen faciliteren via Veronica Magazine.

5. CAO 2007-2008:
Lopende afspraken uit de laatste CAO 2007-2008 zullen, indien niet anders overeengekomen in het kader van de CAO 2009 worden gecontinueerd. De afspraken 2009 zullen als een addendum aan het bestaande CAO-boekje worden toegevoegd.