Principeakkoord Sociaal Plan MGL

vrijdag 6 november 2009

De vakorganisaties en de directie van Media Groep Limburg (MGL) hebben donderdagmiddag een principeakkoord gesloten over een sociaal plan. Het plan gaat gelden tot 1 augustus 2011 en is gebaseerd op het bestaande sociaal plan bij TMG (Telegraaf), met de daarin opgenomen vergoedingen.

Gevolg is onder meer dat bij MGL tot 1 augustus 2011 nog de oude kantonrechtersformule wordt gehanteerd. Daarnaast wordt in het plan ook een regeling opgenomen die er in voorziet dat een deel van de vertrekvergoeding in de vorm van freelance werk kan worden uitgekeerd.

Het sociaal plan heeft betrekking op alle bedrijven die officieel onder LMG Netherlands II BV vallen. Het gaat dan om Media Groep Limburg BV, Grafisch Bedrijf Media Groep Limburg BV en om Bongers. Een reorganisatie bij de laatste onderneming was de directe aanleiding tot het sluiten van een sociaal plan.

NVJ-onderhandelaar Arthur Maandag is tevreden over het bij het Mecom-bedrijf bereikte resultaat: ‘Het laat zien dat je in deze weinig rooskleurige tijden toch voor de langere termijn zekerheden kunt afspreken over de gevolgen van reorganisaties. En het toont aan dat het niet vanzelfsprekend is dat bestaande regelingen alleen maar moeten worden afgebroken. Bij een sociaal plan wordt het woord sociaal niet voor niks gebruikt.’

De bonden leggen het bereikte akkoord op korte termijn met een positief advies ter goedkeuring aan hun leden voor.