Principeakkoord Sociaal Plan NDC

dinsdag 12 mei 2009

De NVJ en NDC Mediagroep hebben definitieve overeenstemming bereikt over de tekst voor het principeakkoord Sociaal Plan NDC. Inzet van de NVJ was behoud van werk. Binnen het sociaal plan wordt dit bereikt door zogenoemde plaatsmakersregelingen in te richten en ouderenregelingen.

Op redacties waar boventalligheid dreigt, kunnen journalisten op vrijwillige basis aangeven dat zij het bedrijf willen verlaten met een regeling. Hierdoor kan worden voorkomen dat journalisten die graag bij NDC willen blijven werken als boventallige worden aangewezen. Ook is een speciale regeling opgenomen voor journalisten die als freelancer een eigen bedrijf willen starten. Deze regeling zorgt er enerzijds voor dat journalisten meteen een opdracht kunnen verwerven en zorgt er anderzijds voor dat hoofdredacties niet helemaal afscheid hoeven te nemen van journalisten die het bedrijf verlaten. Voorwaarden zijn dat er reële opdrachten zijn en dat de leidinggevende akkoord is dat de medewerker hiervoor in aanmerking komt. Ook moet de medewerker een geldige VAR WUO/ VAR DGA verklaring indienen.

Mocht door bovenstaande regelingen niet worden voorkomen dat er boventalligheid ontstaat en dat er journalisten aangewezen moeten worden (dit alles onder voorbehoud uiteraard van goedkeuring van OR en redactieraad ten aanzien van een geplande reorganisatie), dan bestaat de mogelijkheid om alsnog voor een vertrekregeling te kiezen of met hulp van het bedrijf en een persoonsgebonden budget op zoek te gaan naar een andere baan.

Leden werkzaam bij NDC kunnen tot 26 mei hun stem uitbrengen over het sociaal plan. Voor vragen kunnen zij terecht op speciale telefonische spreekuren (020 – 6766771):
Vrijdag 15 mei van 11.00 tot 12.30 uur
Maandag 18 mei van 11.00 tot 12.30 uur