Principeakkoord Sociaal Plan NDC

dinsdag 17 oktober 2017

De NVJ, FNV en CNV hebben met NDC Mediagroep een principeakkoord Sociaal Plan NDC bereikt. Aanleiding is de integratie van NDC en Boom uitgevers Nieuwsmedia. Met het sociaal plan willen de vakorganisaties een goed vangnet bieden aan mensen die eventueel worden geconfronteerd met boventalligheid. De NVJ legt het principeakkoord met een positief stemadvies aan de leden voor.

In het plan is gesproken over een compensatie voor de extra reiskosten die kan optreden wanneer een passende functie wordt gevonden op een andere NDC locatie. Helaas was hier weinig ruimte voor, behalve dat de financiële compensatie van reiskosten is verbeterd ten opzichte van het vorige plan. NDC geeft aan begrip te hebben voor de zorgen over extra reistijd en zegt toe waar mogelijk op individueel niveau met medewerkers het gesprek aan te willen gaan. Niet over compensatie in geld, maar wel in oplossingen om de reistijd qua mogelijke belasting waar mogelijk te verlagen (bijvoorbeeld via thuiswerkmogelijkheden).

Andere afspraken hebben betrekking op onder andere transitievergoeding, een eenmalige vergoeding, begeleiding en scholing, plaatsmakersregeling, compensatie bij lager salaris en wijziging van standplaats.

NVJ-leden die behoefte hebben aan een informatiebijeenkomst kunnen zich melden bij Jim Verhoef, jverhoef@nvj.nl. Voor individuele vragen kun je terecht bij Jochem Dijckmeester, secretaris Dagblad, jdijckmeester@nvj.nl