Principeakkoord Sociaal Plan Omroep Brabant

dinsdag 15 februari 2011

De NVJ heeft maandag opnieuw overleg gevoerd met de directie van Omroep Brabant over het onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan Omroep Brabant. De NVJ legt het bereikte resultaat positief voor aan de leden. Aanleiding voor de nieuwe onderhandelingsronde was het afstemmen van het eerder bereikte principeakkoord door de meerderheid van FNV KIEM-leden en een deel van de NVJ-leden. Punt van kritiek was met name de correctiefactor van de kantonrechtersformule.

Tijdens het overleg gisteren werd ondermeer gesproken over:

- De correctiefactor die in het onderhandelaarsakkoord op 0,9 (oude kantonrechtersformule) was vastgesteld, in tegenstelling tot de gewenste neutrale (1,0) factor. De directie zal hier echter niet op ingaan. Ten aanzien van de secundaire maatregelen, zoals opleiding en outplacement geeft de directie aan het sociaal plan ruimhartig te willen toepassen. Er is ruimte voor individueel maatwerk.
- De directie wil onder voorwaarden tegemoet komen aan de wens een plaatsmakers- of remplaçantenregeling op te nemen.

Volgens de NVJ is het resultaat van gisteren het hoogst haalbare en legt het principeakkoord met een positief advies voor aan de leden. Zij kunnen stemmen tot vrijdag 18 februari.