Principeakkoord sociaal plan TMG

donderdag 3 april 2014

Telegraaf Media Groep (TMG) en de vakorganisaties, waaronder NVJ, hebben woensdagavond een onderhandelingsresultaat voor het sociaal plan 2014-2015 bereikt. Het resultaat wordt aan de leden ter beoordeling voorgelegd. De NVJ organiseert voorafgaand informatiebijeenkomsten.