Principeakkoord sociaal plan TMG

woensdag 8 december 2010

De NVJ en de andere vakbonden hebben met de directie van de Telegraaf Media Groep een akkoord bereikt over de vrijwel ongewijzigde verlenging van het huidige sociaal plan TMG. Het nieuwe plan moet voor heel 2011 gaan gelden.

Zoals al eerder gemeld had TMG aangekondigd op basis van de ervaringen met het huidige plan op enkele detailpunten iets te willen wijzigen. Inmiddels is duidelijk dat het inderdaad om kleine veranderingen gaat. De vakorganisaties zijn het hier mee eens.
Het nieuwe sociaal plan is inmiddels ter goedkeuring aan de NVJ-leden bij TMG voorgelegd. Op 20 december is duidelijk wat de leden er van vinden. NVJ-secretaris Arthur Maandag rekent op een positieve uitkomst. ‘Het is een keurig resultaat.’