Principeakkoord Sociaal Plan Wegener

maandag 3 oktober 2011

De NVJ, FNV KIEM, CNV dienstenbond en De Unie hebben vorige week met de directie van Wegener een principeakkoord bereikt over een sociaal plan. Uitgangspunt van het sociaal plan is het principe van-werk-naar-werk, waarbij de beschikbare middelen ook echt sociaal worden ingezet.

De regelingen in het sociaal plan houden rekening met mogelijke gevolgen die zich bij boventallig verklaarde medewerkers kunnen voordoen. Zo zal een medewerker die tijdens de zoektermijn geen baan vindt een hogere vertrekvergoeding ontvangen dan een collega die wel een andere baan heeft gevonden of eventueel heeft gekozen voor de vrijwillige vertrekregeling.

De komende weken zal worden gewerkt aan de definitieve tekst van het sociaal plan. Zodra de tekst beschikbaar is, zal het akkoord en het sociaal plan ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. De vakorganisaties zullen gezamenlijke ledenbijeenkomsten organiseren om het sociaal plan uitgebreid toe te lichten.