Principeakkoord verlenging cao Vaktijdschriftjournalisten

dinsdag 27 augustus 2013

De NVJ en de werkgeversvereniging van het uitgeversverbond, NUV, hebben dinsdag 27 augustus een principeakkoord bereikt over de verlenging van de cao Vaktijdschriftjournalisten.

- De looptijd bedraagt 12 maanden, van 1 januari 2013 t/m 31 december 2013.
- De salarissen worden per 1 juli 2013 structureel verhoogd met 0,5 procent.
- Eenmalige uitkering van € 250,-- (vrijval VUT-fonds).
- Het kennismakingsproject voor jonge journalisten wordt voortgezet. Vijftien tot twintig journalisten krijgen de mogelijkheid om tegen betaling zes tot negen maanden ervaring op te doen in de vakbladsector.
- Journalisten kunnen een loopbaanscan laten maken.
- Er wordt een paritaire commissie ingesteld om de mogelijkheid van een scholingsfonds voor journalisten te op te zetten.

Dit resultaat wordt ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.