Programmamakers: grote zorgen en veel onduidelijkheid over bezuinigingen NPO

dinsdag 3 juli 2018

Uit de gesprekken die de NVJ maandag heeft gehad met de redacties van programma’s die getroffen worden door de NPO-bezuinigingen, blijkt dat er veel zorgen en onduidelijkheid zijn. Zo is er naar de redacties toe gecommuniceerd wat de bezuinigingen zijn per redactie, maar blijft de toekomst ongewis en onbesproken. Deze week gaat de adviesgroep van bezorgde omroepmedewerkers voor het eerst in gesprek.

De ervaringen van de redacties komen niet overeen met de uitlatingen van de NPO in de media, aldus de NVJ. Zo zegt de NPO dat op de journalistiek niet wordt bezuinigd en dat de budgetten gelijk blijven. Uit de gesprekken tussen de NVJ en redacties blijkt echter het tegendeel.

Ten koste van kwaliteit en journalistieke onafhankelijkheid

Als het budget gelijk blijft zoals de NPO beweert, waar gaat het geld dan naar toe in de wetenschap dat er bezuinigd wordt bij een aantal journalistieke programma’s? Zo vragen de NVJ en omroepmedewerkers zich af. Ook bestaat de vrees dat van de omroepen nog meer productiehuizen worden gemaakt, met het gevaar dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en journalistieke onafhankelijkheid. De arbeidsrechtelijke positie van programmamakers komt daarmee verder onder druk te staan en inspraak in de programmatisch/journalistieke keuzes van de NPO-leiding ontbreekt.

‘De makers worden op dit moment van het kastje naar de muur gestuurd, terwijl in een gezonde redactionele omgeving medezeggenschap vanuit de journalistieke medewerkers toch gewaarborgd moet zijn’, aldus omroepsecretaris Wais Shirbaz.

Makers praten graag mee

De omroepmedewerkers vinden het van groot belang dat het aanbod van kwaliteitsjournalistiek op NPO gehandhaafd blijft, dat inspraak vanuit de makers beter geregeld wordt én dat de NPO haar verantwoordelijkheid neemt voor de mogelijk ingrijpende arbeidsrechtelijke gevolgen van de ingrepen. Op dit moment wijzen omroepen en NPO naar elkaar en staan de makers aan de zijlijn.

De makers praten graag mee over het doorvoeren van noodzakelijke journalistieke vernieuwingen, zowel met betrekking tot vorm, inhoud als platform. Helaas worden de makers geheel buiten deze discussie gehouden.

Voorkom onnodige bezuinigingen op journalistieke programma’s

De omroepmedewerkers zijn van mening dat de inzet van aanwezige omroepreserves onvoldoende is om de continuïteit en kwaliteit van de journalistieke programma's te kunnen waarborgen. Tegelijkertijd moet aan Den Haag duidelijk worden gemaakt dat dit slechts een tijdelijke oplossing biedt voor de structureel teruglopende STER-gelden.

Het NPO-bestuur zou op haar beurt in haar beleidsplannen veel duidelijker moeten maken dat de journalistieke programmering echt buiten de bezuiniging zal worden gehouden. In dat verband is het vreemd dat het aandeel dat NPO 1 bijdraagt aan de bezuinigingen, onevenredig klein is.

Adviesgroep omroepmedewerkers

De adviesgroep van bezorgde omroepmedewerkers, waartoe de NVJ vorige week opriep, is zo goed als rond en komt deze week nog bijeen. De adviesgroep zal zich allereerst focussen op concrete vragen richting NPO, omroepen en de politiek.

De NVJ en de sectie Omroep die vorige week een brandbrief stuurden naar de NPO heeft nog geen antwoord ontvangen op haar brief. Zodra er een reactie binnenkomt, zal de NVJ deze communiceren.

Vragen? Neemt contact op met de NVJ

Heb jij vragen over de bezuinigingen, of heb je voorbeelden of  input of wil je meepraten in de adviesgroep, neem dan contact met wshirbaz@nvj.nl of via 06 50 23 55 77. Stuur dit bericht ook door naar je collega.