Programmamakersoverleg Publieke Omroep wil snel overleg met NPO

woensdag 3 oktober 2018

Het Programmamakersoverleg Publieke Omroep dringen in een brief aan de NPO-directie en netmanagers aan op onmiddellijke opschorting van de aangekondigde bezuinigingen en voorgenomen ingrepen in de programmering. Het overleg wil op zeer korte termijn overleg met de NPO, zodat er tijdig een plan op tafel komt dat kan rekenen op meer draagvlak vanuit de makers.

(foto: Remco Gielen)

De programmamakers van de Publieke Omroep, hebben zich in de afgelopen weken actief ingezet om de beslissing van het Kabinet in verband met de bezuinigingen bij de Publieke Omroep te beïnvloeden. Dit heeft geresulteerd in een motie, die nadrukkelijk de opdracht geeft aan de NPO om de extra bijdrage van 40 miljoen voor 2019 ten goede te laten komen aan de journalistieke programmering in een brede zin van het woord. Hieraan worden duidelijke voorwaarden gesteld.

Zo wordt de NPO uitdrukkelijk gevraagd om een plan op te stellen waaruit moet blijken hoe de NPO tegenvallende reclame-inkomsten de komende jaren kan opvangen en hoe zij bij kan dragen aan het herstel van de Algemene Mediareserve, waarbij de programmering en in het bijzonder de journalistieke kerntaak zo veel mogelijk wordt ontzien. Ook moet de NPO transparantie betrachten over de kosten op het niveau van kerntaak, genre, de organisatie en externe inhuur.

Het Programmamakersoverleg Publieke Omroep vraagt - nu de bezuinigingen van 62 naar 22 miljoen euro verlaagd zijn - de NPO om een aanpak te kiezen op basis waarvan de omroepen hun journalistieke organisatie en het personeelsbeleid op een zorgvuldige wijze en op basis van een toekomstbestendig plan vorm kunnen geven.

 

Downloads