Publicatie Auteurscontractenrecht: makers recht op billijke vergoeding

dinsdag 26 juni 2012

Dinsdag 19 juni werd het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht aan de Tweede Kamer verzonden. Hoewel het wetsvoorstel niet zo ver gaat als het eerdere ‘consultatiedocument’ van het kabinet Balkenende IV bevat het belangrijke verbeteringen voor auteurs en artiesten.

De grote winst van het wetsvoorstel is dat de overheid erkent dat exploitanten makers niet altijd een billijke vergoeding geven voor het geleverde werk. Verankering in de wet is blijkbaar nodig om een billijke vergoeding te kunnen afdwingen. Door in de wet te verankeren dat makers recht hebben op een billijke vergoeding wordt het voor freelancers en beroepsorganisaties zoals de NVJ makkelijker om een eerlijk deel van de omzet op te eisen.

Om de onderhandelingspositie van freelancers en beroepsverenigingen verder te verbeteren is een stok achter de deur nodig voor exploitanten. In het huidige wetsvoorstel ontbreekt deze stok nog. ‘Als de exploitant niet bereid is om een vergoeding te betalen voor hergebruik – en de maker dit wel wil omdat zijn initiële vergoeding niet toereikend is – dan zou een vast percentage moeten gelden dat de NVJ of een andere beroepsvereniging collectief is overeengekomen’, aldus NVJ secretaris secties Freelance & NVF, Rosa García López. Met zo’n collectieve regeling ondervang je dat exploitanten weigeren te onderhandelen over betaling bij hergebruik.

Samen met Platform Makers heeft de NVJ jarenlang gepleit voor het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht. Deze strijd wordt de komende maanden voortgezet door samen en individueel te blijven lobbyen voor een nog beter wetsvoorstel.