Publieke Omroepen en bonden bereiken principeakkoord over cao Omroep 2015-2016

woensdag 8 juli 2015

PERSBERICHT

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) en de vakorganisaties NVJ, FNV KIEM en CNV Media hebben dinsdagnacht een principeakkoord bereikt over de cao voor het omroeppersoneel 2015-2016. Dit akkoord zal in de komende dagen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de achterban.

Salaris

Het salaris van het omroeppersoneel wordt in 2015 en 2016 structureel verhoogd. De stijging bedraagt in totaal 2,5 procent. Daarnaast ontvangen de medewerkers dit jaar twee maal een eenmalige uitkering van 1 procent.

Flex & Zekerheid

In overeenstemming met de Wet werk & zekerheid kunnen werknemers maximaal drie contracten gedurende 24 maanden krijgen. Uitbreiding tot zes contracten in 48 maanden is voor bepaalde functies mogelijk als de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist.

De verhouding van contracten voor onbepaalde en bepaalde tijd is per werkgever 75% - 25% met de mogelijkheid tot uitbereiding naar 60% - 40%.

Over beide onderwerpen voeren de werkgever en de Ondernemingsraad overleg.

Sociale Regeling

Partijen zijn ook een sociale regeling overeengekomen. Deze regeling is voor alle omroepen van belang, maar in het bijzonder voor de regionale omroepen die de komende jaren getroffen worden door de bezuinigingen van kabinet Rutte 2.

 

N.B. De NVJ geeft later op de dag verdere toelichting op het principeakkoord.