Publieke Omroepen sluiten zich aan bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht

woensdag 19 juni 2024

De Publieke Omroepen hebben zich onlangs aangesloten bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht. Freelance programmamakers en journalisten – werkzaam voor de Publieke Omroepen – kunnen op een laagdrempelige manier geschillen met een omroep over hun contract voorleggen aan deze commissie. Geschillen mogen betrekking hebben op diverse aspecten van de exploitatieovereenkomst zoals vergoedingen, rechten, gebruik van het werk, de transparantieverplichting en de duur van de overeenkomst.

Wat kan de Geschillencommissie voor mij concreet betekenen als freelancer?

Programmamakers en journalisten bij de Publieke Omroep hebben nu een duidelijk en toegankelijk loket om geschillen over hun exploitatieovereenkomst aan te kaarten. Dit betekent dat ze niet direct naar de rechter hoeven stappen, wat vaak kostbaar en tijdrovend kan zijn en de verhoudingen er niet beter op maakt. De website van de commissie legt dit uitvoerig uit: Auteurscontractenrecht - De Geschillencommissie.

Verder is de commissie een onafhankelijk en redelijk laagdrempelig orgaan. Het indienen van een geschil gaat via een overzichtelijk stappenplan op de website van de commissie. NVJ-leden kunnen hierover altijd eerst advies inwinnen bij onze juristen.

‘Wij denken dat de aanwezigheid van een geschillencommissie in een sector ervoor kan zorgen dat opdrachtgevers nog zorgvuldiger omgaan met de rechten van freelancers, omdat ze weten dat er een onafhankelijk orgaan is dat kan ingrijpen bij geschillen rondom de exploitatieovereenkomst’, zegt Milen van Boldrik, NVJ-secretaris Zelfstandigen. Om die reden wil de NVJ ook dat de uitgevers zich aansluiten bij de Geschillencommissie, wat zij vooralsnog weigeren.