PvdD slaat plank mis met moties tegen huis-aan-huiskranten

dinsdag 12 februari 2013

De Partij voor de Dieren heeft twee moties ingediend die praktisch neerkomen op een verbod van huis-aan-huis kranten. De PvdD zegt te constateren dat huis-aan-huis bladen meestal ongelezen in de papier- of prullenbak verdwijnen en wil daarom dat er een systeem komt waarbij mensen alleen (reclame)drukwerk ontvangen als ze daarom vragen. Met haar argumentatie slaat de indiener van de moties, Esther Ouwehand, de plank echter volledig mis. Zij trekt conclusies die zijn gebaseerd op aannames en niet op feiten. Aldus André van der Velde, voorzitter sectie Lokale Media van de NVJ.

Uit onderzoek van Adformatie blijkt allereerst dat lezers en adverteerders de huis-aan-huiskranten wel degelijk zeer goed waarderen, ze worden bijna net zo goed gelezen worden als betaalde dagbladen. Ze worden dus zeker niet meestal ongelezen in de papierbak gedeponeerd. Waarom die hoge waardering? Omdat ze lokaal nieuws brengen dat dicht bij de mensen staat en zo een wezenlijke rol vervullen binnen een lokale democratie.
Een systeem waarbij iemand alleen drukwerk ontvangt als hij of zij dat wil, bestaat overigens al lang in de vorm van brievenbusstickers. Die worden ook op grote schaal gebruikt, waarbij opvalt dat de nee/ja-sticker veruit het meest wordt gebruikt. Deze geeft aan dat ongeadresseerd drukwerk niet welkom is, maar dat huis-aan-huiskranten graag worden ontvangen.

In de tweede motie vraagt de PvdD de regering de gemeentelijke informatievoorziening niet meer te verspreiden via huis-aan-huisbladen. Burgers kunnen ze volgens de partij moeilijk weigeren omdat er kennisgevingen van vergunningsaanvragen en andere gemeentelijke informatie staat. Ook deze constatering van Ouwehand rammelt. Het is juist andersom: de gemeenteberichten liften veelal mee op de populariteit van de huis-aan-huiskranten. Deze bladen worden namelijk goed gelezen en deur aan deur verspreid, ze zijn dus een ideale drager voor gemeenten om hun burgers te bereiken met gemeentenieuws. Wie per se geen huis-aan-huiskrant wil ontvangen en een nee/nee-sticker op de brievenbus heeft geplakt, kan de gemeentelijke informatie zonder problemen vinden op de gemeentelijke website.

In een reactie voor de NCRV-radio heeft secretaris Jan van der Hoeven van de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP), een brancheorganisatie van lokale media, onlangs de argumenten van Ouwehand treffend afgedaan als verjaardagspraat. Hij vertelde ook een saillant detail over Ouwehand: zij heeft in 2010 in opdracht van de NNP een onderzoek gedaan naar de functie van de lokale media en kwam toen tot de – lovende – conclusie dat ‘de lokale journalistiek onmisbaar is voor de democratische controle op het functioneren van lokale overheden.’

Met de twee moties die vandaag in de Tweede Kamer worden behandeld, heeft de geloofwaardigheid van Ouwehand en met haar de PvdD, een forse deuk opgelopen.

André van der Velde, voorzitter sectie Lokale Media van de NVJ