De Raad voor de Journalistiek zoekt drie nieuwe journalist-leden

dinsdag 21 augustus 2018

De Raad voor de Journalistiek is op zoek naar drie nieuwe journalist-leden. Vanwege de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar journalisten met ervaring als verslaggever, die werkzaam zijn bij de landelijke omroep, /digitale media, regionale dagbladen en tijdschriften (publieks/opinie).

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad is een orgaan van zelfregulering voor de media. 

Klachten worden beoordeeld door colleges van vier leden en een onafhankelijke voorzitter. Zij worden bijgestaan door de secretaris.

De Raad is voor de ene helft samengesteld uit journalisten en voor de andere helft uit andere deskundigen - die op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij de journalistiek, zoals een docent van een opleiding journalistiek of een directielid van een uitgeverij of omroep - en publieke leden.

Van kandidaten wordt verwacht dat zij aantoonbare belangstelling hebben voor journalistieke ethiek en goed kunnen bijdragen aan een zorgvuldige beoordeling van journalistieke gedragingen.

Het betreft een functie op basis van vrijwilligheid. Onkosten worden vergoed. Leden van de Raad nemen ongeveer vier keer per jaar deel aan een zitting waarop meerdere klachten worden beoordeeld. De zittingen zijn altijd op vrijdagmiddag. Daarnaast komt de Raad twee keer per jaar voltallig bijeen.

Ook niet-leden van de NVJ komen in aanmerking. Voordracht van kandidaten verloopt via de NVJ.

Bij gelijke geschiktheid verdienen vrouwen en kandidaten met een andere culturele achtergrond de voorkeur.

  • Kandidaten kunnen zich vóór 1 september 2018 met korte motivatie en CV melden bij Pauline Niels, bestuurssecretaresse NVJ, pniels@nvj.nl.
  • Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Daphne Koene, secretaris van de Raad voor de Journalistiek, via telefoon 020-3123930 of e-mail raad@rvdj.nl.