Rapper moet 3.500 euro betalen aan cartoonist

maandag 24 november 2014

De rechtbank Leeuwarden heeft de rapper van de video ‘Geertje’ veroordeeld tot betaling van 3.500 euro aan cartoonist Ruben Oppenheimer wegens auteursrechtinbreuk en reputatieschade. In de video was de politiek satirische cartoon van Geert Wilders te zien die gemaakt is door Oppenheimer. Voor dit gebruik had hij geen toestemming gegeven, waardoor er sprake is van auteursrechtinbreuk. Oppenheimer werd bijgestaan door NVJ-advocaat Mira Herens.

De rapper verweerde zich nog met een beroep op incidentele verwerking, dit betekent dat hij de cartoon slechts terloops had gebruikt. Daarnaast vond de rapper dat hier parodie-exceptie uit de auteurswet van toepassing was, dit betekent dat een parodie geen inbreuk maakt op auteursrechten van derden als het gebruik – in dit geval van de cartoon - redelijkerwijs geoorloofd is. Beide verweren werden door de rechtbank afgewezen.

Voor deze inbreuk moet de rapper een schadevergoeding van 1.000 euro aan de cartoonist betalen. De rechter veroordeelde de rapper ook tot betaling van een immateriële schadevergoeding van 2.500 euro wegens reputatieschade. Naar het oordeel van de rechter bevat  de videoclip een duidelijk agressieve lading en is het begrijpelijk dat de cartoonist daarmee niet wenst te worden geassocieerd.