Rapportage modernisering CAO Dagblad half november verwacht

donderdag 25 oktober 2012

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de tekst van het rapport over de modernisering van de CAO voor dagbladjournalisten. Binnen enkele weken zal een definitief advies over modernisering naar de CAO-partijen worden gestuurd. De aanbevelingen uit het rapport richten zich ondermeer op een betere inzet van scholing en mogelijke alternatieven voor de extra vrije dagen voor oudere medewerkers ten behoeve van een beter leeftijdsbewust loopbaanbeleid.

Tijdens de CAO-onderhandelingen van 2011 is door NVJ en NDP Nieuwsmedia een commissie modernisering van de CAO voor dagbladjournalisten ingesteld. De afspraak was dat de commissie uiterlijk 1 oktober 2012 een advies zou geven aan CAO-partijen. Hoewel de deadline niet is gehaald, is er in tegenstelling tot eerdere vergelijkbare afspraken ditmaal geen sprake van afstel.

De commissie – bestaande uit vier werkgeververtegenwoordigers en vier NVJ-vertegenwoordigers – is de afgelopen maanden diverse keren bijeenkomen en heeft het huidige arbeidsvoorwaardenpakket tegen het licht gehouden. Dit heeft geleid tot interessante discussies en conclusies en aanbevelingen. Die richten zich onder andere op het voeren van goed personeelsbeleid op de redactie, op een betere inzet van scholing en op mogelijke alternatieven voor de extra vrije dagen voor oudere medewerkers ten behoeve van een beter leeftijdsbewust loopbaanbeleid.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de tekst van het rapport. Op 1 november komt de commissie modernisering nog eenmaal bij elkaar. Kort daarna zal de commissie het definitieve advies naar CAO-partijen sturen. Voor de NVJ betekent dit dat het eerst in het bestuur van sectie Dagblad zal worden besproken en daarna onder de leden zal worden verspreid.

Deze maand is overigens tevens de evaluatie van het functiegebouw afgerond. Doel van die enquête was om het gebruik van het functieloongebouw binnen de uitgeverijen te analyseren. De uitkomsten geven inzicht in gewenste verbeteringen. Aan de enquête hebben adjunct)hoofdredacteuren, HR adviseurs, HR managers, leden van indelingscommissies en leden van redactiecommissies meegewerkt en is samenwerking met Human Capital Group tot stand gekomen. Ook deze uitkomsten zullen in de volgende bestuursvergadering van de sectie Dagblad worden besproken.