Reactie brief Dekker: NVJ wil discussie omroepen graag faciliteren

donderdag 6 december 2012


Het kabinet gaat de financiering van de publieke omroep aanpassen: budgetten worden niet meer vastgesteld op ledenaantallen, maar op basis van “kwaliteit en originaliteit”. Competitie op creativiteit en kwaliteit zal leiden tot betere programma’s, aldus staatssecretaris Sander Dekker (Media). Het zijn op zichzelf geruststellende woorden van de staatsecretaris, reageert omroepsecretaris Marc Visch van de NVJ. De buitensporige bezuiniging echter, kan ondanks de mooie woorden, niet zonder kwaliteitsverlies.

De brief van de staatssecretaris geeft een heldere visie waar hij uiteindelijk naar toe wil met de publieke omroep, aldus Visch. “Maar het neemt niet weg dat er in een paar jaar meer dan eenderde van het totale budget van de publieke omroep wordt afgehaald. Een buitensporige bezuiniging. En dat kan niet, ondanks de mooie woorden en voornemens van de staatssecretaris, zonder kwaliteitsverlies. De NVJ mist nog in de brief hoe het kabinet de journalistieke onafhankelijkheid wil zekerstellen. Bijvoorbeeld in de regio. De regionale omroepen worden onderdeel van de landelijke publieke omroep, maar de vraag is hoe die gewenste regionale identiteit wordt gewaarborgd.”

“Dekker wil een fundamentele discussie over de publieke omroep zodat deze ook in de toekomst de beste programma’s kan blijven maken. De NVJ wil dat graag voor hem organiseren. Een open debat met alle stakeholders: de omroepen (publiek-commercieel/landelijk-regionaal), de uitgevers, de politiek, de programmamakers, maar ook vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, cultuur, wetenschap en onderwijs.”