Reactie NVJ beslaglegging NMO

donderdag 18 februari 2010

De NVJ ontving deze week veel verontruste vragen van medewerkers over de afhandeling van de uiteindelijke opheffing van de NMO en de NIO. Directe aanleiding voor de onrust is het beslag dat drie partijen hebben gelegd op de bankrekeningen van de NMO en de NMO-tegoeden bij de SVIZ. Voor zover de NVJ kan inschatten heeft de affaire geen gevolgen voor de medewerkers van de NIO. De NVJ wacht wel op een uitnodiging van bestuur en directie om te praten over een Sociaal Plan.

Voor de medewerkers bij de NMO geldt het volgende: het is het belang van de NVJ-leden werkzaam bij NMO dat er geen faillissement wordt uitgesproken over de NMO. Immers alleen dan kan er sprake zijn van een ordentelijke afwikkeling van de ontmanteling van de NMO na 1 september aanstaande. Er blijft werk tot 1 september en er kan een Sociaal Plan in werking worden gezet.

Als echter blijkt dat er geen salarissen over februari worden uitbetaald, is er sprake van een nieuwe situatie. In dat geval hebben de leden een vordering open staan ten opzichte van de NMO. Dan kan er voor gekozen worden namens de werknemers een faillissement aan te vragen. Uitsluitend met als doel de salarissen uitbetaald te krijgen. Indien NMO failliet wordt verklaard, zal het UWV de loonbetaling februari + het loon dat volgens de opzegtermijn nog verschuldigd zou zijn, overnemen. Dat betekent echter dat medewerkers niet tot september, maar tot een maand na het uitspreken van het faillissement werk c.q. salaris houdt. De kans is dan wel bijzonder klein dat er dan, na afhandeling van het faillissement, nog geld over is voor een Sociaal Plan.

De NVJ gaat zeker geen claim bij SVIZ, NPO, Commissariaat voor de Media en/of ministerie van OC&W neerleggen. ‘Immers wij hebben geen geld te vorderen van deze clubs’, zegt omroepsecretaris Marc Visch. ‘Onze leden hebben een arbeidsovereenkomst met de NMO en dat is dus de aan te spreken instantie.’

De situatie is evenwel complex: NMO wacht op geld van SVIZ die op haar beurt weer geld krijgt van NPO. SVIZ kan niets doen zolang er beslag ligt op de gelden van NMO, maar ook op de NMO-tegoeden bij SVIZ. In een afhandeling van een eventueel faillissement zal de SVIZ namelijk daar op aangesproken worden. Waarom wel geld overmaken voor salarissen en niet voor de andere schuldeisers?

Op dit moment is het voor de NVJ niet te beoordelen of het beslag dat de drie partijen hebben gelegd terecht is. Indien dit niet het geval is, dan zal directie c.q. bestuur van NMO dit beslag bij de rechter moeten aanvechten. Indien de claim wel terecht is, dan zal betaald moeten worden.

Al met al is het bijzonder vervelend dat partijen vooral naar elkaar kijken als het gaat om het zoeken naar een oplossing. Daarbij lijkt de werknemer de rekening te moeten betalen. Dat is natuurlijk onacceptabel. In een (open) brief de NVJ NMO, SVIZ, NPO, Commissariaat voor de Media en/of ministerie van OC&W oproepen zo snel mogelijk uit de patstelling te geraken.