Reactie NVJ op maatregel verplichte vakantiedagen van Talpa

donderdag 30 april 2020

Recentelijk werd bekend dat Talpa Network alle werknemers verplicht om vier dagen verplicht verlof op te nemen. In een reactie aan NRC zegt de NVJ op de hoogte te zijn van de verplichte vakantiedagen. Wel wil de NVJ duidelijk onderstrepen dat de maatregel door Talpa nooit aan de NVJ is voorgelegd ter instemming.

In NRC zegt de NVJ dat “de huidige crisis betekent dat naast ‘een juridisch oog’ maatregelen ook de redelijkheidstoets moeten kunnen doorstaan. Dat is hier te billijken, meent de vereniging.” De reactie heeft veel aandacht getrokken. ‘Duidelijk moet zijn dat de maatregel door Talpa nooit aan de NVJ is voorgelegd ter instemming’, aldus omroepsecretaris Wais Shirbaz. ‘We zijn hier achter gekomen nadat onze leden dit bij ons hadden gemeld.’

Naast deze maatregel krijgen de werknemers hun vakantiegeld één maand later. Shirbaz: ‘Hierover en in verband met de vakantiedagen heb ik toen direct contact gezocht met de werkgever en hij gaf aan dat de maatregel reeds na overleg en instemming van de OR is uitgevoerd.’

De OR staat achter de vakantiedagenregeling omdat de organisatie door de coronacrisis het moeilijk heeft. Het gaat om vier van de in totaal 25 vakantiedagen waar werknemers jaarlijks recht op hebben. De vier dagen vallen niet weg maar moet binnen twee maanden worden opgenomen. ‘Dit oordeel van de OR als een gekozen vertegenwoordiging van de werknemers heeft de schijn van redelijkheid en is daardoor voor de NVJ genoeg reden om hier verder geen punt van te maken.’ 

Eind april bereikten NVJ en Talpa een principeakkoord over een nieuwe cao. Afgesproken is dat de brutosalarissen met ingang van 1 januari 2020 met 2 procent en per 1 januari 2021 met 2 procent structureel worden verhoogd. ​