Reactie NVJ op Melding voorgenomen concentratie De Persgroep en Mecom

dinsdag 29 juli 2014

De NVJ en de NVF verzoeken de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bij de beoordeling van de voorgenomen overname van Mecom door De Persgroep speciale aandacht te vestigen op het mogelijk ontstaan van inkoopmacht ten opzichte van zelfstandige (foto)journalisten. De NVJ vreest dat de macht van de combinatie De Persgroep/Mecom zo groot wordt, dat toekomstig machtsmisbruik op de loer ligt. De onderlinge concurrentie tussen deze beide concurrenten wordt uitgeschakeld en voor zelfstandige (foto)journalisten verdwijnt er een afnemer. Dit laat de NVJ weten in een schriftelijke reactie naar aanleiding van de ‘Melding voorgenomen concentratie De Persgroep Publishing N.V. en Mecom Group Plc.’ door ACM in de Staatscourant.